Hans Andersen
Dodane przez admin dnia 23.07.2020 16:06
Hans Christian Andersen – 215

Hans Christian Andersen – 215. rocznica urodzin

 

Baśniowy świat Jana Christiana Andersena – Pałac Młodzieży w Nowym ...

 

Pisarz urodził się 2 kwietnia 1805 roku w Odense. Jego ojciec, Hans Andersen był biednym szewcem, zaś matka Anna Maria Andersdatter pracowała jako praczka. Andersen opuścił Odense w 1918 roku w wieku 14 lat. Wyruszył do Kopenhagi, aby spróbować swoich sił jako aktor, tancerz lub śpiewak. W 1822 roku, dzięki wsparciu Jonasa Collina, jednego  z dyrektorów Teatru Królewskiego, Andersen otrzymał stypendium królewskie, które umożliwiło mu naukę w szkole w Slagelse, a później studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Kopenhadze. Pierwszy jego prawdziwy sukces wiąże się z wydaniem powieści “Improwizator”.
Hans Christian Andersen zmarł 4 sierpnia 1875 roku w Rolinghed koło Kopenhagi.

Aby upamiętnić urodziny wielkiego, duńskiego bajkopisarza, postanowiliśmy zorganizować wydarzenie, ogłaszając konkurs plastyczny „WAKACJE
Z ANDERSENEM"

Regulamin Konkursu

Treść rozszerzona
Regulamin

Regulamin

konkursu plastycznego „Wakacje z Andersenem 2020”

 

1. Organizator

Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach

2. Cele konkursu:

- rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej dzieci,

- poznawanie i pogłębienie wiedzy na temat twórczości Hansa Christiana Andersena - w 2020 roku przypada 215. rocznica urodzin pisarza,

- promocja osób uzdolnionych plastycznie

3. Założenia organizacyjne

- konkurs przewiduje dwie kategorie:
-
kategoria I - dla dzieci do 6 lat – wykonanie jednej pracy plastycznej wspólnie z opiekunem,

- kategoria II – dla dzieci w wieku 7-12 lat - wykonanie samodzielnie jednej pracy plastycznej,

- praca może być wykonana na papierze formatu A-4 lub A-3 dowolną techniką (np. farby, kredki, wycinanki, wyklejanki itp.)

- powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz kategorią wiekową,

- czas trwania konkursu 25.07.2020-30.08.2020.

4. Przebieg konkursu

-  biblioteka propaguje konkurs w swoim środowisku poprzez:

ogłoszenia, plakaty, stronę internetową, rozmowy z dziećmi.

Prace składamy w terminie do 30.08.2020 w siedzibie GBP
Do każdej pracy plastycznej powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku uczestnika, którą należy  pobrać ze strony biblioteki. Wyrażenie zgody pozwala na jej wykorzystanie przez organizatorów (wystawa, strona internetowa GBP
w Kołaczycach). Organizator nie zwraca prac konkursowych.

5. Nagrody

 Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody

 Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2020 r., o czym organizator powiadomi uczestników e-mailem lub telefonicznie.
W związku z pandemią koronawirusa nagrody będą wręczane indywidualnie po telefonicznym uzgodnieniu.

 

Wszelkich informacji udziela Gminna Biblioteka Publicznej
w Kołaczycach, ul. Szewska 11, tel.13 44 105 28